" Notitle "
PHOTO:Shun Aihara MODEL:Wasei Shiota STYLIST:Shuto Tanaka

Notitle_1
Notitle_2
Notitle_3
Notitle_4
Notitle_5
Notitle_6
Notitle_7
Notitle_8
Notitle_9